BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

Wydawnictwo OPOR

Przydatne strony

pozytek gov pl
ngo.pl
Avangarda

Spotkanie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

razem

W dniu 2 lutego 2012 roku w Departamencie Telekomunikacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji odbyło się pierwsze w tym roku robocze spotkanie przedstawicieli Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Radioamatorskich z urzędnikami departamentu odpowiedzialnego za sprawy telekomunikacyjne.

Spotkanie miało na celu zapoznanie Departamentu z aktualną sytuacją radioamatorów i organizacji w związku z Zarządzeniem Prezesa UKE nr 32 oraz omówienie propozycji, jakie mają organizacje należące do OPOR w zakresie zmian w obowiązującym prawie.

Samo spotkanie, które trwało półtorej godziny upłynęło na wysłuchaniu swoich argumentów i przedstawienia możliwości rozwiązań przez obie strony. Omówiono sprawy związane z treścią Zarządzenia Prezesa UKE nr 32 i jego niezgodność z obowiązującym prawem oraz poznano stanowisko w tej sprawie ministerstwa – które w skrócie może streści „Zarządzenie nr 32 nie jest obowiązującym prawem i nie może mieć wpływu na decyzje z wniosków radioamatorów.”

Drugą sprawą omawianą podczas spotkania była sprawa Rozporządzenia Ministra w sprawie pozwoleń radiowych i konieczność jego zmian. W tej sprawie omówiono treść Projektu, jakie Ministrowi Administracji i Cyfryzacji przedstawiło Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich. Równocześnie omówiono sprawy związane z dalszą koniecznością pracy nad innymi rozporządzeniami wynikającymi z delegacji ustawowej.

Projekt OPOR został przyjęty z życzliwością i zrozumieniem przez Departament Telekomunikacji, uznano też, że warto nad nim pracować a następnie wprowadzić w życie.


Informacja przygotowana przez zespół OPOR
strzalka czerw Powrót


Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

fixprint logo

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

RDPP logo x

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

lacznosc zhp

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok SSR