BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

Wydawnictwo OPOR

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

ZAŁĄCZNIK nr 3: Udział administracji spoza CEPT w systemie wdrażania świadectw radiooperatora CEPT zgodnie z niniejszym zaleceniem

ZAŁĄCZNIK nr 3: UDZIAŁ ADMINISTRACJI SPOZA CEPT W SYSTEMIE WDRAŻANIA ŚWIADECTW RADIOOPERATORA CEPT ZGODNIE Z NINIEJSZYM ZALECENIEM

1. ZASTOSOWANIE

1.1 Administracje, nie będące członkami CEPT, mogą ubiegać się o udział w przygotowaniach do wdrożenia systemu świadectw radiooperatora CEPT regulowanych przez niniejsze Zalecenie. Aplikacje należy kierować do CEPT European Communications Office (ECO) w Kopenhadze (adres: Nyropsgade 37.4, DK-1602 Kopenhaga V, Dania).
Poprawnie napisana aplikacja powinna zawierać następujące dane: listę typów świadectw w kraju aplikanta; prawa jakie dają oraz ich równoważniki w klasyfikacji CEPT. Szczegóły dotyczące krajowego programu nauczania do egzaminu lub dokumentacja opisująca wymagania dotyczące krajowych typów świadectw i praw jakie dają powinny być załączone do aplikacji. Wszystkie wyżej wymienione szczegóły powinny być napisane w jednym z oficjalnych języków CEPT (angielski, francuski lub niemiecki).

2. PROCEDURY APLIKACYJNE

2.1 Komitet ECC CEPT rozpatruje , głównie w oparciu o niniejsze Zalecenie, każdą aplikację, aby określić równoważność typów pozwoleń krajowych z poziomem HAREC, oraz aby ocenić dopuszczalność odstępstw  od niniejszego Zalecenia.
2.2 Jeśli Komitet ECC wyraża zgodę na udział kraju spoza CEPT, zawiadamia on aplikującą administrację i przekazuje odpowiednie dane do ECO, które umieszcza je w Załączniku nr 4.
2.3 Administracja CEPT wymagająca odrębnej umowy dwustronnej w celu zastosowania postanowień niniejszego Zalecenia w relacjach z administracją spoza CEPT poda taką informację w przypisie dolnym w Załączniku nr 2.
2.4 Administracja spoza CEPT wymagająca odrębnej umowy dwustronnej w celu zastosowania postanowień niniejszego Zalecenia w relacjach z administracją CEPT poda taką informację w przypisie dolnym w Załączniku nr 2.

(wersja z dnia 4 października 2011 roku)

opracowanie Sekretariat OPOR
strzalka czerw Powrót

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

fixprint logo

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

lacznosc zhp

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg