BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacji OPOR

bip logo pomn1 grad

QSL-cards dla harcerzy1a

Historia krotkofalarstwa PL

QR Code generator

Wydawnictwo OPOR

Przydatne strony

pozytekgovpl
NGOpl
Avangarda

Zalecenie T/R 61-02 z lutego 2004

Europejska Konferencja Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych,
biorąc pod uwagę

a) że służba amatorska jest służbą zgodnie z artykułem 1 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU i są regulowane przepisami Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU, jak i krajowymi;
b) że administracje są odpowiedzialne, zgodnie z artykułem 25 Regulaminu Radiokomunikacyjnego ITU, za weryfikowanie kwalifikacji operacyjnych i technicznych każdej osoby, która zamierza obsługiwać radiostację amatorską;
c) że znaczne różnice pomiędzy istniejącymi regulacjami krajowymi oraz warunkami wydania pozwolenia utrudniają radiokomunikację certyfikowanym radiooperatorom w służbie amatorskiej w ich kraju;
d) że w kontekście międzynarodowym Międzynarodowa Unia Radioamatorska (IARU) poparła koncepcję ujednolicenia procedur egzaminacyjnych dotyczących służby amatorskiej;
e) że Zalecenie T/R 61-01 dotyczy tylko krótkotrwałego używania radiostacji amatorskich w krajach CEPT i spoza CEPT;
f) że kraje CEPT i spoza CEPT wspólnie dążą do ujednolicenia regulacji i kwestii dotyczących niekomercyjnego i rekreacyjnego używania radiostacji przez swoich obywateli;

zważywszy, że

a) koniecznym jest, aby ustalić ogólny regulamin dla radiooperatorów w służbie amatorskiej, którzy zamierzają używać radiostacji amatorskich w innym kraju, w którym przebywają;
b) zgodne podejście można zauważyć, pomimo dużej różnorodności pozwoleń dla radiooperatorów w służbie amatorskiej, jak i typów egzaminów przeważających w różnych krajach CEPT i spoza CEPT;
c) na podstawie tej zgodności możliwym jest wyznaczenie które kategorie krajowych pozwoleń dla radiooperatorów w służbie amatorskiej oraz typy egzaminów są podobne;
d) ogółem, po wprowadzeniu Zalecenia T/R 61-01 wyniki były zadowalające, mimo wszystko klasyfikacja różnych kategorii krajowych pozwoleń według klasyfikacji CEPT powoduje pewne niejasności dotyczące minimalnych wymagań egzaminacyjnych;
e) pomimo procedur opisanych w niniejszym Zaleceniu, administracje mają zawsze prawo wymagać odrębnych umów dwustronnych przy uznawaniu pozwoleń radioamatorskich wydanych przez zagraniczne administracje;

zaleca

1. aby administracje będące członkami CEPT wydawały ogólnie uznawane świadectwo radiooperatora (HAREC) osobom, które zdały odpowiedni egzamin krajowy odpowiadający standardom egzaminacyjnym CEPT (zob. Załącznik nr 1);
2. że administracje nie będące członkami CEPT, akceptujące postanowienia niniejszego Zalecenia, mogą ubiegać się o udział w systemie, zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku nr 3 i Załączniku nr 4;
3. aby administracje biorące udział w niniejszym systemie zgodziły się, w poszanowaniu praw i regulacji obowiązujących w danym kraju, wydawać pozwolenia krajowe odpowiadające standardom egzaminacyjnym CEPT cudzoziemcom, którzy posiadają świadectwo radiooperatora HAREC wydane przez administrację biorącą udział w niniejszym systemie, i którzy przebywają w swoim kraju przez okres dłuższy niż trzy miesiące;
4. że każda osoba, która otrzymała świadectwo radiooperatora HAREC w którymkolwiek z krajów biorących udział w niniejszym systemie, ma prawo przy powrocie do swojego kraju otrzymać tam pozwolenie krajowe bez konieczności zdawania kolejnego egzaminu;
5. że administracje mają obowiązek dopilnować, aby informacje zawarte w Załączniku nr 2 i Załączniku nr 4 (typy pozwoleń i ich odpowiedniki w CEPT) były aktualne w przypadku zmian w prawie krajowym.”

zob.:

Informacje dotyczące aktualnego stanu wdrażania niniejszego i innych zaleceń ECC można znaleźć w bazie danych dokumentacji Biura (http://www.ecodocdb.dk).

(wersja z dnia 4 października 2011 roku)

opracowanie Sekretariat OPOR
strzalka czerw Powrót

Darowizna na rzecz Fundacji OPOR

 darowizna1a

wspierają nas:

fixprint logo

zaloba adamowicz

baner ikona

70 Israel ikon

starzynski award

logo projekt finans

RDPP logo xkadencja 2015-2018

Rekomendacja CEPT

C E P T
Rekomendancja T/R 61-01

Zalecenie CEPT w j pol

(wersja język polski)

CEPT ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja T/R 61-02

CEPT 02 pol

(wersja język polski)

CEPT 02 ang

(wersja język angielski)

C E P T

Rekomendacja ECC (14)05

REC1405 pol

(wersja język polski)

REC1405

(wersja język angielski)

współpracujemy z:

so logo small1

pieczec fundacja wawelberga

Stowarzyszenie RAZEM GŁOŚNIEJ

Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Kolonii Wawelberga

logo-JM-srednie

haszomer hacair

lacznosc zhp

Konkursy Grantowe

Konkurs granty harcerze oferty koniec

Propagujemy idee programu otwartego

radioreaktywacja baner

Nasze działania

konferencja senat

Logo-2-1 SKPO logo logo sp7yld logo choragwi stol logo fundacja OPOR srednie logo zhp 1 lok logo logo lacznosc lok ssr logo ikona logo srg